Learn Italian Quickly Rome                        

Certification

Vid slutet av den italienska kursen kommer varje student mottar en uppgift om deras närvaro och deras nivå av prestation. Denna nivå bedöms i enlighet med den europeiska ramen.
Förberedande italienska kurser är tillgängliga för Cils certifiering (ackrediterad av Universitā per Stranieri di Siena) och Celi Cerification (ackrediterad av "Universitā per Stranieri di Perugia").  PHOTO GALLERY

         


Services


Historical Center Hit Library Minibar  Dayly Cleaning Parasol for beach avaible at B&B Sower with cristal box Panoramic Terraces Wifi Gratis Air Conditioning Breakfast Safety Box Clean see prize Professional massage at the B&B  Sailing boat dayly trip